Att klippa gräsmatta rätt

En av de absolut viktigaste pusselbitarna för att få en grön, tät och stark gräsmatta är gräsklippningen.

När och hur mycket?
Ett av de vanligaste felen folk gör är att klippa gräset för kort. Med en vanlig rotorgräsklippare (har knivar som en helikopterrotor) bör du inte klippa kortare än 4 centimeter.
Nu kan 4 centimeter låta väldigt långt för alla er som vill ha en golfgreen-matta där hemma. Tänk dock på att golfbanorna använder ett gräs som tål att klippas så kort – det gör inte våra villa gräsmattor.

En annan tumregel som är väldigt bra att följa är att inte klippa gräset mer än 1/3 åt gången. Om ni har slarvat och gräset växt sig långt är det bättre att successivt korta ner det än att klippa allt på en gång.
Om ni klipper för mycket direkt får tar det lång tid innan gräset återhämtar sig.

Hur?
Under växtsäsong klipper jag gräset ungefär var tredje-fjärde dag. Klipp inte oftare utan låt mattan istället vila några dagar mellan klippningarna.
Skonsammast för gräsmattan är att använda en cylinderklippare. Dom ger bäst snitt och gräsmattan har lättare att återhämta sig. Det går alldeles utmärkt med en vanlig handjagare. Det kan dock bli tungt om man har en lite större matta varför en batteri-, el-, eller bensindriven är att föredra.
Om ni, som de flesta andra, använder en rotorklippare så är det klokt att se över knivarna så att dom är vassa.

Uppsamlare eller inte?
Det finns förespråkare för båda modellerna.
De som inte använder uppsamlare låter gräsklippet förmultna till gödsel.
De som använder uppsamlare menar oftast att gräsavfallet riskerar att kväva mattan och sprider ogräs.

Jag själv använder uppsamlare väldigt restriktivt och endast under den mest intensivaste växtperioden. Jag använder då uppsamlare cirka varannan gång för att låta den gamla klippet ”försvinna” innan det kommer nytt klipp.

ARTIKLAR

Urin som gödsel

Gödsla med kiss?
Jo men visst, det går alldeles utmärkt att gödsla gräsmattan med urin från människor.
Det är visseligen lite mer omständigt kontra att sprida ut t.ex. konstgödsel.
Du sparar dock både pengar och miljö – varför inte prova?

Urin innehåller normalt omkring 5 gram kväve, 1 gram fosfor och drygt 2 gram kalium per liter, d v s växtnäringen förekommer i låg koncentration. Innehållet varierar dock beroende bl a på tid på dygnet och den totala urinmängden per dygn.
Räknat per dygn får man från en vuxen person 10–15 g kväve, 0,5–1,5 g fosfor och 1,5–3 g kalium. Därtill kommer små mängder av övriga näringsämnen.

Hur mycket behövs och hur mycket går åt?
Utifrån vanliga rekommendationer för olika gödselmedel kan man säga att man kan tillföra 1-2 liter urin per kvadratmeter under odlingssäsongen.
I ett vanligt hushåll, där familjemedlemmarna inte är hemma hela dagarna, betyder det att man för varje person och dygn får urin för ungefär en kvadratmeter. Två personer kan under sommarhalvåret gödsla ungefär 400 kvm. Med urinseparerande toalett och stor tank som möjliggör lagring hela året kan en person gödsla ca 400 kvm.

Hur gör man då?
Enklaste sättet att ta vara på urin är att kissa i en plastdunk eller i en potta och direkt använda urinen eller hälla den färska urinen i en ren tättslutande plastdunk, där den kan lagras i några veckor (längre lagring ökar risken för kännbar lukt).
En utspädning svarande mot 1:10 till 1:15 brukar rekommenderas. Ett alternativ är att direkt efter spridning av outspädd urin vattna ordentligt.