Att klippa gräsmatta rätt

En av de absolut viktigaste pusselbitarna för att få en grön, tät och stark gräsmatta är gräsklippningen.

När och hur mycket?
Ett av de vanligaste felen folk gör är att klippa gräset för kort. Med en vanlig rotorgräsklippare (har knivar som en helikopterrotor) bör du inte klippa kortare än 4 centimeter.
Nu kan 4 centimeter låta väldigt långt för alla er som vill ha en golfgreen-matta där hemma. Tänk dock på att golfbanorna använder ett gräs som tål att klippas så kort – det gör inte våra villa gräsmattor.

En annan tumregel som är väldigt bra att följa är att inte klippa gräset mer än 1/3 åt gången. Om ni har slarvat och gräset växt sig långt är det bättre att successivt korta ner det än att klippa allt på en gång.
Om ni klipper för mycket direkt får tar det lång tid innan gräset återhämtar sig.

Hur?
Under växtsäsong klipper jag gräset ungefär var tredje-fjärde dag. Klipp inte oftare utan låt mattan istället vila några dagar mellan klippningarna.
Skonsammast för gräsmattan är att använda en cylinderklippare. Dom ger bäst snitt och gräsmattan har lättare att återhämta sig. Det går alldeles utmärkt med en vanlig handjagare. Det kan dock bli tungt om man har en lite större matta varför en batteri-, el-, eller bensindriven är att föredra.
Om ni, som de flesta andra, använder en rotorklippare så är det klokt att se över knivarna så att dom är vassa.

Uppsamlare eller inte?
Det finns förespråkare för båda modellerna.
De som inte använder uppsamlare låter gräsklippet förmultna till gödsel.
De som använder uppsamlare menar oftast att gräsavfallet riskerar att kväva mattan och sprider ogräs.

Jag själv använder uppsamlare väldigt restriktivt och endast under den mest intensivaste växtperioden. Jag använder då uppsamlare cirka varannan gång för att låta den gamla klippet ”försvinna” innan det kommer nytt klipp.

ARTIKLAR