Funderar du på att bygga fritidshus?

Fritidshus kan förverkliga drömmar om ett gemytligt boende även på fritiden. Det kan ju vara ett alternativ om man till exempel bor i lägenhet och vill ha tillgång till ett mindre hus med trädgård. Frågan man måste ställa sig är om man vill ha ett enklare fritidshus eller vill man ska kunna bo där året runt?

Enklare eller permanent fritidshus, det är frågan?

Utvecklingen har gått framåt och man ställer i dag högre krav på ett fritidshus, det enkla och primitiva är inte lika attraktivt, utan idag vill de flesta ha i stort sett samma standard som i ett vanligt hus bortsett från vissa saker naturligtvis. Att bygga fritidshus är självklart billigare än att bygga ett vanlig hus. Dels för att ytan är mindre, men också för att man kanske väljer bort vissa bekvämligheter. Ofta använder man sig av mindre exklusiva material i fritidshuset, vilket gör att den totala kostnaden blir lägre. Även grunden för huset är oftast billigare eftersom den vanligaste grundläggningsmetoden för fritidshus är Torpagrunden, just för att den är enkel och mindre resurskrävande. Men ska man ändå bygga nytt bör man satsa på ett året runt boende, då kan man utnyttja sitt fritidshus till fullo när man själv behagar, vilket gör att man inte bli så bunden till vissa årstider. Om man har även en möjlighet att flytta dit permanent så småningom. Innan man sätter igång bör man lyssna med sin kommun vilka regler som gäller när man vill bygga ett permanent fritidshus. Vissa kommuner väljer att försvåra det för just permanenta bostäder i ett fritidshusområde, genom att inte dra fram kommunalt vatten och avlopp eller att stänga av vattnet och inte ha sophämtning på vintern.

Välj och vraka

På marknaden finns idag en uppsjö av fritidshus. De allra flesta hustillverkarna säljer även fritidshus av alla de slag, stora som små, dyra som något billigare. Här kommer ju givetvis den ekonomiska biten in, vad har man råd med? En annan fråga man bör ställa sig är vad syftet är med fritidshuset, är det en ren sommarstuga eller finns det planer på att flytta dit permanent? Hur många rum behövs och vilka bekvämligheter behöver man?

Bygglovet

Tillvägagångssättet för att få bygglovför ett fritidshus är i stort sett densamma vid bygge av ett vanligt hus. Har man tänkt att bygga i ett fritidshusområde är tillvägagångssättet något enklare. Det ställs mindre krav på handlingar som ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret än vid ett vanligt husbygge. Kontakta ditt stadsbyggnadskontor för mer upplysningar.