Hur får jag bort mossan i gräsmattan?

Mossa som breder ut sig i gräsmattan beror generellt på att jorden är för näringsfattig tillsammans med att ditt gräs inte trivs på den aktuella platsen.
En välmående gräsmatta med tätt gräs ger inte mossan utrymmer att breda ut sig.
Lätt att säga – svårare att göra kanske?
Följer du de skötselråd som finns på denna sida kommer du successivt få ett finare gräsmatta och mossan kommer börja ge vika.

Gödsla
För att gräset ska trivas behöver du gödsla regelbundet. En välmående gräsmatta ger inte mossan utrymme och etablera sig.

PH värdet
Mossa trivs med lägre PH halt (5,5 och under), gräs något högre (6,5-7).
Har du problem med mossa bör du därför öka PH värdet. Detta gör du genom att sprida ut kalk.
I våra skötselråd rekommenderar vi att sprida ut kalket under hösten, men det går också bra på våren.
Var dock noga med att vattna, om det inte regnar tiden efter kalkning.
Om du vill vara säker på vilket PH värde din gräsmatta har kan du skicka ett jordprov på analys, Eurofins är ett exempel på företag som erbjuder denna tjänst.
Om du inte vill kosta på dig denna analys bör du kalka gräsmattan vartannat till var tredje år.

Mossbekämpningsmedel
Att sprida ut mossbekämpning är en god idé. Du tar då död på mossan och stödsår sedan med gräsfrön.
Mossan börjar växa redan vid de första plusgraderna. Den har därför ett försprång på tidig vår. Vi rekommenderar av den anledningen att sprida ut mossbekämpningen på våren, åter igen finns denna rutin med i våra skötselråd.

Rätt gräs?
Mossa trivs i skugga, gräs i sol.
Är platsen du har problem med skuggig bör du stödså med en gräsfröblandning som är anpassad för skuggiga områden, t.ex. Weibulls Skugga.

Och till sist…
Använd inte mossrivare. Risken är överhängande att du kommer få ännu mer mossa nästkommande år.
Åtgärda istället anledningarna till att mossan trivs.