Olika typer av komposter

De två vanligaste typerna av komposter är varmkompost och trädgårdskompost (kallkompost).

Varmkomposten är avsedd för hushållsavfall. Nedbrytningen sker under hög värme, ca 60-70 grader och mycket snabbt (2-4 veckor). Nedbrytningen sker huvudsakligen av mikroorganismer/nedbrytare som utvecklas och lever av det kväverika avfallet och syre.

Vissa krav ställs på kompostbehållaren vad det gäller värmekompost. Den skall kunna hålla värmen (nedbrytningsprocessen igång). Använder man komposten under vinterhalvåret måste den vara isolerad. Ventilationshål måste finnas på behållaren för syretillförseln men samtidigt skydda mot skadedjur.

Komposten ställer en viss omsorg, men i gengäld omvandlas hushållsavfallet snabbt till näringsrik kompost. Denna typ av kompostering blir allt vanligareoch ställer lite högre krav än trädgårdskomposten.

Trädgårdskomposten är mer anspråkslös. Det tar längre tid med nedbrytningen och den sköts huvudsakligen genom maskarnas försorg. Komposten behöver ingen direkt skötsel eller speciell behållare.

Lämpligt avfall för trädgårdskomposten är det mesta från din trädgård, t.ex. gräsklipp, grenar, ogräs (ej fröställningar), löv, fallfrukt m.m.
Nedbrytningen startar så fort du lägger trädgårdsavfallet i en hög.

Man även lägga hushållsavfall på trädgårdskomposten, men skadedjur dras då gärna till den oskyddade komposten. Mossan i din gräsmatta ska man ej kopostera. Den bryts inte ner utan fortsätter leva i komposten. Kör hellre mossan till tippen där den sedan bränns.

Tänk på detta innan du börjar kompostera
Planera gärna din kompostering innan du börjar. Tag kontakt med din kommun för att se vad som gäller och vilken hjälp du kan få. Många kommuner sänkter sophämtningsavgifter till dem som komposterar och subventionerar även ibland kompostbehållare. En ansökan krävs i vissa kommuner för att få kompostera hemma på tomten. Ansökan är oftast gratis.

Som första steg bör du sträva efter att få en så lätthanterlig kompost som möjligt. Lägg extra stor vikt vid valet av kompostbehållare. Behållaren ska placeras på en så skuggig plats som möjligt. Innan du börjar bör sorteringen i köket först lösas. Det finns ett flertal olika produkter som t ex hinkar och behållare som är avsedda för sopsortering. Tänk på att hinken för hushållsavfall måste ha ett lock. Det kan också vara bra att ha en behållare för strömaterialet nära komposten. Behållaren måste dock hålla strömaterialet torrt.

Något annat att tänka på är att en nyinköpt eller nybyggd kompost i stort sett är ”steril” vad gäller förekomsten av mikroorganismer. När du börjar att kompostera är det därför bra att låna lite kompostmassa från en ”gammal” kompost, och lägga detta i botten på den nya tillsammans med t ex hushållsavfall och grenar. Kompostprocessen kommer då snabbt igång.