Skötselråd gräsmatta

Gräsklippning
Att klippa gräset ofta är avgörande för att få en välmående gräsmatta.
Gräset ska klippas var 3-4 dag och max 1/3 av gräsets längd åt gången. Låt gräsklippet ligga kvar.
Under den mest intensiva växtperioden kan det vara som så att det gamla gräsklippet inte hinner förmultna innan du skickar på ett nytt lager gräsklipp.
Använd då uppsamlare tills dess att det gamla klippet hinner försvinna.

Tidig vår- förebygg mossa
För er som har haft en snöfri matta några veckor vill vi rekommendera att påbörja årets förebyggande mossbekämpning. Mossans växtsäsong börjar tidigare än gräset, redan vid +1 grader.
Mossan har därför ett försprång under våren varför vi rekommenderar denna åtgärd tidigt på året.
Det finns flertalet mossbekämpningsprodukter på marknaden, välj gärna en produkt som också innehåller gödsel.
Var försiktig med krattan tills dess att gräsmattan blivit ordentlig grön.

Använd inte mossrivare!
Det är mycket bättre att motverka den bakomliggande orsaken till mossan. Risken är annars stor att den kommer tillbaka år efter år.

Maj – gödsling
När gräset blivit cirka 5 cm är det dags att damma av gräsklipparen. Låt gärna gräset vara någon centimeter längre än vanligt under de första klippningarna och klipp aldrig mer än 1/3 åt gången.

Det är också dags för årets första gödselgiva.
Använd 1/2 rekommenderad dos konstgödsel (gräsmattegödsel) och 1/2 dos naturgödsel.
Som det går att läsa i vår artikel om gödsel så finns det fördelar med både konst- och naturgödsel. Med denna metod får du ut de positiva effekterna av båda produkterna.

Efter cirka två veckor är det dags att vertikalskära, stödså och toppdressa.

Om det råder torka är det viktig att vattna.
Glöm inte bort att klippa gräsmattan var 3-4 dag. Detta är en mycket viktig punkt för att få en tät gräsmatta.

Juni – bort med ogräset
Om du vill bekämpa ogräs är det dags för det nu, det finns flertalat anpassade produkter på marknaden för ogräsbekämpning.
Vattna mattan sällan och mycket snarare än ofta och lite. En gång i veckan brukar räcka, och då cirka 30 mm vatten.

Juli – gödsling
Sprid ut full rekommenderad dos konstgödsel anpassad till gräsmattor.

Oktober – höstgödsel och ev. mossbekämpning
Hösten har kommit och med det är det dags för höstgödsel. Använd ett gödsel som av avsett för gräsmattor på hösten. Höstgödslet innehåller mindre kväve och mer kalium för att förbereda gräset inför vintern.
Håll gräsmattan ren från nedfallna löv. Ett tjockt lager riskerar att kväva gräset.
Höj klipphöjden någon centimeter under årets sista klippningar.

November – kalkning
Om du ska kalka din matta är det bäst att göra det nu, när marken är fuktig och det regnar relativt ofta.
Varför ska man då kalka?
Gräsmattan mår bäst när jorden har ett PH värde strax under 7. Många gräsmattor har ett för lågt värde vilket medför att mossan breder ut sig och gräset växer sämre.
Standardgräsmattan behöver kalkas ungefär vart femte år för att ligga på en stabil nivå.